Impulsbandet

Impulsbandet

Impulsbandet

Impuls er en av Norges største kristne bevegelser med
ungdommer som hovedmålgruppe. Vi er så heldig å få
Impuls sitt eget lovsangsteam tilbake til Firestarter i
2019. Impuls skriver mye sanger selv og har ett
moderne utrykk innen for lovsang. Vi gleder oss til å
være med å løfte opp Gud i fantastisk lovsang gjennom
hele helgen! Firestarter står tett i samarbeid med Impuls.